เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง

เลขที่ 355 หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
โทรศัพท์ 0-7482-9835 โทรสาร 0-7482-9835

Website : www.chamung.go.th
แผนที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง