กองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท)
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปรายรับ-รายจ่ายกองทุนสวัสดิการฯ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
23 มิ.ย. 2564
2 จ่ายสวัสดิการสมาชิกกองทุนฯ เดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
05 มี.ค. 2564
3 สิทธิประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
02 ก.พ. 2564
4 งบดุล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
01 ต.ค. 2563
5 สรุปรายรับ-รายจ่าย ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
01 ต.ค. 2562
6 สิทธิประโยชน์ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
202
26 พ.ย. 2561
7 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะมวง (กองทุนวันละบาท)
338
15 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1