ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทางหลวงชนบท-สามแยกห้วยแซะ(ต่อจากของเดิม)หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
235
23 เม.ย. 2556
82 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพิกุลทอง-หรังแคบ (ตอนเชื่อมต่อถนนลาดยาง) หมู่ที่ 7 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
23 เม.ย. 2556
83 สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนกลบหลุมบ่อพร้อมเกรดแต่งและบดอัดเรียบ หมู่ที่ 6,7,8,12 และ 14 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
18 ก.พ. 2556
84 สอบราคาซื้อ สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
245
05 ก.พ. 2556
85 สอบราคางานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 , 13 และ 6, 15 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
16 พ.ค. 2555
86 สอบราคางานจ้างโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 6,8 และ 9 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
296
03 พ.ค. 2555
87 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 ,4 และ 5 ครั้งที่ 2 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
314
29 มี.ค. 2555
88 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมูที่ 2,4 และ 5 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
270
12 มี.ค. 2555
89 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 12 และ 15 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
284
05 มี.ค. 2555
90 ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องเสียงระบบเครือข่ายเสียงไร้สายขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง พร้อมติดตั้ง ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
294
21 ก.พ. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17