ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12,13,14 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
213
07 ม.ค. 2557
72 ประกาศการประมูลให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
209
30 ต.ค. 2556
73 สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบจุ่มใต้น้ำ จำนวน ๔ เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
08 ส.ค. 2556
74 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ คสล.ข้างถนนสายพิกุลทอง-คอกควาย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
289
15 ก.ค. 2556
75 สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด ๗.๕ แรงม้า พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
09 ก.ค. 2556
76 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงรั้ว คสล.พร้อมป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
289
28 มิ.ย. 2556
77 สอบราคาซื้อ โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรตำบลชะมวง เพื่อจัดซื้อปัจจัยทางการผลิต (พันธ์พืช ,พันสัตว์) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
27 มิ.ย. 2556
78 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองโหนด-บ้านมวง (ต่อเติม) หมู๋ที่ ๑,๒ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
226
01 พ.ค. 2556
79 ประการศอบราคาโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สายบ้านปาบ หมู่ที่ 11 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
23 เม.ย. 2556
80 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนวัสดุคัดเลือกพร้อมยกระดับ ถนนสายบ้านนายบุญเลิศ-คลองพิกุลทอง หมู่ที่ 4 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
236
23 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17