ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสมบูรณ์พัฒนา หมู่ที่ 1 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
29 มี.ค. 2559
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสายค่ายไพตก-เขต อบต.เขาย่า ม.2 หมู่ที่ 8 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 มี.ค. 2559
63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นเมา-โหล๊ะเร็ด หมู่ที่ 8,12 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
29 มี.ค. 2559
64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยกันเอง-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
29 มี.ค. 2559
65 ปากาศสอบราคาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
16 เม.ย. 2558
66 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
22 ต.ค. 2557
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านศาลาม่วง หมู่ที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
15 ต.ค. 2557
68 สอบราคาโครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ คสล. ข้างถนนสายไทรโกบ-วัดล้อ หมู่ที่ 9 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
204
17 มี.ค. 2557
69 สอบราคาโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 5,15 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
189
10 มี.ค. 2557
70 สอบราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ของอค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
228
17 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17