ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 16 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
05 มี.ค. 2561
52 ประกาศองค์๋การบริหารส่วนตำบลชะมวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 ก.พ. 2561
53 ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน คสล.ฃหมู่ที่ 1,8 และ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
13 ก.ค. 2560
54 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายประชาร่วมสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 995 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยใช้วัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 641.78 ลบ.ม. ดาวน์โหลดเอกสาร
76
09 มิ.ย. 2560
55 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าถนนลาดยางสายบ้านโคกซาง-ทางแยกเข้าบ้านโคกน้ำหัก หมู่ที่ 10 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
85
21 เม.ย. 2560
56 ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยาแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนกฤษณา หมู่ที่ 15 ต.ชะมวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
20 เม.ย. 2560
57 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหยีใน-ต้นเมา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
13 มี.ค. 2560
58 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยช้างแล่น-สามแยกโหล๊ะเร็ด หมู่ที่ 14 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 มี.ค. 2559
59 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพิกุลทอง-หรังแคบ หมู่ที่ 7,13 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 มี.ค. 2559
60 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอบบุปผาชะมวง หมู่ที่ 6 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17