ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) โครงการปรับปรุงโครงหลังคาและพื้นลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
11 พ.ค. 2561
42 ประแบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายค่ายไพออก-วิทยาลัยการอาชีพ หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
08 พ.ค. 2561
43 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายค่ายไพออก-วิทยาลัยการอาชีพ หมู่ที่ 7 ตำบลชะมวง อำเภภอควนนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
08 พ.ค. 2561
44 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่มเย็น-หนักขัน หมู่ที่ 6 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
07 พ.ค. 2561
45 ประกาศแบบเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซยร่มเย็น-หนักขัน หมู่ที่ 6 ตำบลชะมวง อำภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
07 พ.ค. 2561
46 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) โครงการปรับปรุงโครงหลังคาและพื้นลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
23 เม.ย. 2561
47 แบบเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.56-025 สายเอเชีย-ไสตอตก หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
05 เม.ย. 2561
48 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.56-025 สายเอเชีย-ไสตอตก หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 เม.ย. 2561
49 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) โครงการปรับปรุงโครงหลังคาและพื้นลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
21 มี.ค. 2561
50 ประกาศการเปิดเเผยราคากลางของโครงการปรับปรุงโครงหลังคาและพื้นลานเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
21 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17