ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศการเปิดเเผยราคากลางของโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านไทรโกบ ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
18 ต.ค. 2561
32 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ต.ค. 2561
33 ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายสำนักงานขนส่ง-บ้านหยีใน หมู่ที่ 6 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
26 ก.ย. 2561
34 ประกาศเผยแพร่การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 ก.ย. 2561
35 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) โครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 16 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
31 ส.ค. 2561
36 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปา หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
30 ส.ค. 2561
37 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนซอยลุงแดง หมู่ที่ 3 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
26 มิ.ย. 2561
38 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายซอยลุงแดง หมู่ที่ 3 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
26 มิ.ย. 2561
39 ประการเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
15 มิ.ย. 2561
40 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17