ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(พท.ถ.56-004) สายทางบุปผาชะมวง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 เม.ย. 2562
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(พท.ถ.56-065) สายทางหยีใน-สามหนอง หมู่ที่ 14 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
04 เม.ย. 2562
23 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการยกระดับพร้อมปรับปรุงถนนลูกรัง (พท.ถ.56-064)สายทางซอยเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 เม.ย. 2562
24 ประกาศประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.56-020 สายหลุมพอโหร่ง-สามหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
14 มี.ค. 2562
25 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.56-020 สายหลุมพอโหร่ง-สามหนอง ม.12 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จตพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
07 มี.ค. 2562
26 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.56-020 สายหลุมพอโหร่ง-สามหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
15 ก.พ. 2562
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
27 พ.ย. 2561
28 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านไทรโกบ ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
54
06 พ.ย. 2561
29 ร่างประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ หมู่ที่ 9 บ้านไทรโกบ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 ต.ค. 2561
30 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายสำนักงานขนส่ง-บานหยีน หมู่ที่ 6 ตำบลชะมวง อำเภอควขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17