ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
17 ก.พ. 2563
12 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พท.ถ.56-073 สายหยีนอก--บนควน หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบ E-Bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
47
23 ก.ย. 2562
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พท.ถ.56-073 สายหยีนอก-บนควน หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
11 ก.ย. 2562
14 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พท.ถ.56-073 สายหยีนอก--บนควน หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
09 ก.ย. 2562
15 ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างโครงการยกระดับพร้อมปรับปรุงถนนลูกรัง (พท.ถ.56-064) สายทางซอยเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
08 พ.ค. 2562
16 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.(พท.ถ.56-004) สายบุปผาชะมวง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 เม.ย. 2562
17 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล.(พท.ถ.56-005) สายทางตลิ่งชัน-ทุ่งหลา หมู่ที่ 3 ต.ชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
448
30 เม.ย. 2562
18 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(พท.ถ.56-004) สายบุปผาชะมวง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 เม.ย. 2562
19 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ค.ส.ล.(พท.ถ.56-005) สายทางตลิ่งชัน-ทุ่งหลา หมู่ที่ 3 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวุดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
26 เม.ย. 2562
20 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.(พท.ถ.56-005) สายทางตลิ่งชัน-ทุ่งหลา หมู่ที่ 3 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17