ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมท้ายช้างแล่น หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
14 พ.ค. 2550
152 โครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำริมคลองพิกุลทอง หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
14 พ.ค. 2550
153 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 3 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
259
02 พ.ค. 2550
154 ประกาศการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1/2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
02 พ.ค. 2550
155 สอบราคาโครงการถมดิน สถานที่ก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง (หลังใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
307
18 เม.ย. 2550
156 ประกาศเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประจำหมู่บ้านหมู่ที่ 2 และเพิ่มเติมศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
11 เม.ย. 2550
157 สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และเพิ่มเติมศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
04 เม.ย. 2550
158 ประกาศสอบราคาอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
271
01 ก.พ. 2550
159 รายละเอียดเอกสารสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
316
27 ต.ค. 2549
160 ประกาศการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
282
27 ต.ค. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17