ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
1594
04 ม.ค. 2551
142 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7,12,14,15 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
12 ธ.ค. 2550
143 โครงการก่อสร้างระบบประปาชนิดหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
254
26 พ.ย. 2550
144 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
13 ก.ค. 2550
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
04 ก.ค. 2550
146 สอบราคางานจ้าง โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
26 มิ.ย. 2550
147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
234
22 มิ.ย. 2550
148 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9,1,2,13,6,15 และหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
15 มิ.ย. 2550
149 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
12 มิ.ย. 2550
150 รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักจ้าง(ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
275
11 มิ.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17