ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 โครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
01 เม.ย. 2552
132 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายถนน หมู่ที่ 16 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
17 มี.ค. 2552
133 สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
26 พ.ย. 2551
134 โครงการก่อสร้างบ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 12 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
528
06 พ.ย. 2551
135 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 และก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 14 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
283
26 พ.ค. 2551
136 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
953
03 มี.ค. 2551
137 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,9 และ 11 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
26 ก.พ. 2551
138 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
29 ม.ค. 2551
139 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายถนน หมู่ที่ 1,2,7 และ13 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
276
20 ม.ค. 2551
140 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7,12 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
11 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17