ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
05 ม.ค. 2553
122 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
21 ธ.ค. 2552
123 โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร. บริเวณตลาดชุมชนตำบลชะมวง หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
403
04 ธ.ค. 2552
124 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
04 พ.ย. 2552
125 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
358
15 มิ.ย. 2552
126 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
333
24 เม.ย. 2552
127 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายสะพนไซ หมู่ที่ 5,13 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
01 เม.ย. 2552
128 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายซอยร่มเย็น - บ้านหนักขัน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
01 เม.ย. 2552
129 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายค่ายไพตก - ชลประทาน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
01 เม.ย. 2552
130 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายแยกทางเข้าวัดท้ายวัง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
01 เม.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17