ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
08 พ.ย. 2553
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
06 ต.ค. 2553
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
02 ก.ย. 2553
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
06 ส.ค. 2553
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
11 มิ.ย. 2553
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
07 พ.ค. 2553
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
09 เม.ย. 2553
118 โครงการปรับปรุงผิวลาดยาง ถนนสายศาลาตำเสา-ทุ่งหลา หมู่ที่ 3 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
525
09 ก.พ. 2553
119 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
09 ก.พ. 2553
120 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
08 ก.พ. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17