ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
11 เม.ย. 2554
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
08 มี.ค. 2554
103 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมเสริมคันดินกั้นน้ำรอมคลองพิกุลทอง หมู่ที่ 11 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
403
01 มี.ค. 2554
104 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิด cape seal หมู่ที่ 10,16 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
384
24 ก.พ. 2554
105 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสมจิตร-นายแก้ว หมู่ที่ 15 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
376
21 ก.พ. 2554
106 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาชนิดหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 และ 14 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
378
15 ก.พ. 2554
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
10 ก.พ. 2554
108 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
411
11 ม.ค. 2554
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
06 ม.ค. 2554
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
09 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17