ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายชลประทาน(หลังเรือนชัยบุรี)หมู่ที่ 9 ต.ชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
312
06 ธ.ค. 2554
92 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานเอนกประสงค์ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง หมู่ที่ 1 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
365
29 ส.ค. 2554
93 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ม.2,4,5 ต.ชะมวง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
15 ส.ค. 2554
94 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายค่ายไพ-วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน หมู่ที่ 7 ตำบลชะมวง ดาวน์โหลดเอกสาร
412
04 ก.ค. 2554
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
375
04 ก.ค. 2554
96 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล. ม.2,4 และ5 ตำบลชะมวง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
29 มิ.ย. 2554
97 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด cape seal สายไสโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
304
14 มิ.ย. 2554
98 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2, 4 และ 5 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
339
09 มิ.ย. 2554
99 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
07 มิ.ย. 2554
100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
11 พ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17