กองทุนสวัสดิการชุมชน
เรื่อง : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชะมวง (กองทุนวันละบาท)
  รายละเอียด :

สวัสดิการที่จัดให้สมาชิก


1. กรณีคลอดบุตร  รับ 1,000 บาท


2. กรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล รับคืนละ 200 บาท (ไม่เกิน 600 บาท ต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อปี


3. กรณีสมาชิกหรือบุตรเรียนดี ผลการเรียน 3.5 ขึ้นไป รับทุนการศึกษา 500 บาท(ปีที่จบ ป.6 ม.ต้น ม.ปลาย หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้)


4. กรณีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกครบ 3 ปี รับปีละ 200 บาท


5. กรณีเสียชีวิต รับ 3,000 - 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นสมาชิก)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 246 คน