ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลและกำหนด วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
  รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลและกำหนด วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน